Näringsrik biogödsel som sluter kretsloppet

Germino Trädgårdsgödsel, en förnybar och näringsrik produkt som passar de flesta växter i trädgården och växthuset. Produkten har ett gynnsamt innehåll av både långtidsverkande och snabbverkande kväve, fosfor, kalium samt olika mikronäringsämnen. Genom att använda biogödsel som växtnäring återförs viktiga näringsämnen till jorden. 

Biogödsel är den produkt som blir kvar när matavfall och andra organiska restprodukter används för att producera biogas. I sin tur ger den näring till nya grödor, som ger mat och matavfall till biogasprocessen och vi får ett slutet kretslopp.  

Vår trädgårdsgödsel innehåller även viktiga mineraler och näringsämnen som magnesium, järn, svavel, kobolt, koppar, nickel och zink. Både det organiska materialet i biogasprocessen och biogödseln i denna dunk har hygieniserats genom värmebehandling i 70°C.

Tillverkas av Tekniska verken i Linköping AB.  

Tips - så gör du för att lyckas

  • Gödsla 1–2 gånger per vecka under tillväxtperioden.
  • Gödsla direkt på jorden intill växten. 
  • Börja gödsla efter att nyplanterade växter hunnit rota sig. 

Så använder du produkten

  • Skaka dunken innan användning.  
  • Blanda 0,5 L biogödsel med 10 L vatten och häll direkt på jorden.
  • Använd produkten utomhus och förvara dunken i rumstemperatur.
  • Återanvänd gärna dunken eller sortera den som plastförpackning. 

Innehållsdeklaration

Totalkväve - 4,7 g/kg, Ammoniumkväve - 2,5 g/kg
Totalfosfor - 0,4 g/kg, Kalium - 1,0 g/kg
Svavel - 0,3 g/kg, Torrsubstans - 35 g/kg
Organiskt innehåll - 25 g/kg, pH - 7,8
N:P:K:S - 0,47 : 0,04 : 0,1 : 0,03


Germino Trädgårdsgödsel finns på Blomstertorget i Linköping

Blomstertorget i Linköping AB är ett helt fristående Garden Center med växter för såväl hem som trädgård. I butiken hittar du allt från redskap, jord och gödning till ett stort urval av trädgårdsväxter och rariteter.