Förnybar och närproducerad trädgårdsgödsel

Germino hjälper dig att lyckas med odling i trädgård och växthus

Bli återförsäljare av Germino Trädgårdsgödsel!

Vill du vara med och bidra till en mer hållbar framtid? Nu söker vi återförsäljare till Germino Trädgårdsgödsel – en förnybar och näringsrik produkt på biogödsel. Tidigare har biogödsel endast varit tillgänglig för lantbrukare, nu kan även hemmaodlare ta del av denna näringsrika produkt. Genom att sälja Germino Trädgårdsgödsel bidrar du till att sluta kretsloppen och minska användningen av konstgödning.

Näringsrik jord - en förutsättning för ett bra resultat

Germino Trädgårdsgödsel består av biogödsel som innehåller de mineraler och näringsämnen som jorden behöver för att du ska lyckas med din odling. Antingen späder du ut produkten med vatten eller så lägger du gödseln direkt på jorden och vattnar ovanpå för att sedan få se hur växterna frodas. Du kan använda Germino Trädgårdsgödsel till de flesta växter som odlas i trädgård och växthus. 

Du hittar Germino Trädgårdsgödsel hos Blomstertorget i Linköping.

Nya återförsäljare!

Nu kan du utöver Blomstertorget i Linköping även köpa din Germino Trädgårdsgödsel av IBF Tranås P11 och K-Bygg Djurbergs i Söderköping. Läs mer om våra återförsäljare via knappen nedan!

Närproducerad biogödsel – bra för jorden och miljön 

Biogödsel är den produkt som blir kvar när matavfall och andra organiska restprodukter rötas. Matrester som slängs i "Gröna Påsen" blir till biogas och biogödsel. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till jorden och kretsloppet sluts.

Tillsammans minskar vi användningen av fossila drivmedel och konstgödsel!

Har du frågor om produkten?