Förnybar och näringsrik trädgårdsgödsel

Närproducerad biogödsel för trädgård och växthus 

Biogödsel är den näringsrika produkt som blir kvar när matavfall och andra organiska restprodukter rötas. Matrester som slängs i "Gröna Påsen" blir till biogas och biogödsel. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till jorden och kretsloppet sluts.
Tillsammans minskar vi användningen av fossila drivmedel och konstgödsel.

Du hittar Germino Trädgårdsgödsel hos Blomstertorget i Linköping.

Har du frågor om produkten?